1. Regulamin dotyczy promocji „Karta Stałego Klienta”.
 2. Promocja organizowana jest przez „TRANS-HANS” Paweł Borowski.
 3. Promocja trwa do odwołania.
 4. Promocją objęte są bilety zakupione u kierowcy i on-line.
 5. W celu skorzystania z promocji należy w trakcie jej trwania pobrać od kierowcy „Kartę Stałego Klienta” i przy każdym przejeździe na trasie z Krakowa bądź do Krakowa pobrać naklejkę za przejazd.
 6. W przypadku braku naklejek lub kart w trakcie przejazdu, uczestnik ma prawo zgłosić jej brak do organizatora, a ten ma obowiązek uzupełnić brak.
 7. Uczestnicy promocji zyskują 10-ty przejazd na trasie Nisko ↔ Kraków za 1 zł.
 8. Jednemu uczestnikowi promocji przysługuje jedna karta z wpisanym imieniem i nazwiskiem.
 9. W przypadku braku karty w trakcie przejazdu kierowca nie wydaje naklejki.
 10. Kierowca przy okazaniu przez pasażera karty ma obowiązek poprosić o okazanie dowodu tożsamości uczestnika, w celu potwierdzenia danych.
 11. Przy przejeździe za 1 zł karta zwracana jest kierowcy. Pasażer ma wówczas obowiązek okazać 9 zakupionych biletów (ksero).
 12. Karta stałego klienta jest ważna przez okres 1 roku
 13. Programy promocyjne w firmie nie łączą się ze sobą.
 14. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią powyższego regulaminu i jego akceptacją. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej www.transhans.pl oraz w siedzibie naszej firmy.